Dagsorden

33. mødedag, tirsdag den 8. November 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx 2016 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2017).
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. (Regulering af import af dyrearter)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold. (Ændringer om lovpligtig vaccination, mærkning samt registrering af hunde)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 95
1. beh. 12/5-2016
Ændringsforslaget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således, at der ikke foretages modregning af modtagers arbejdsmarkedsydelse ved 2 på hinanden efterfølgende arbejdsdage i en udbetalingsperiode på 14 dage.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. (Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse for domstolene, småskala råstofaktiviteter, indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og skatterapportering og indbetaling m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 68
(Pkt. 68 og 144 behandlet i sammenhæng.)
Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands Selvstyre skal være 100 % ejer af fly-selskabet Air Greenland, eller om det hellere kan betale sig for Grønland at sælge landets aktiepost på 37,5 % i selskabet til enten den danske stat eller SAS.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 144
(Pkt. 68 og 144 behandlet i sammenhæng.)
Forespørgselsdebat om forvaltningen af vore samfundsejede aktiver, herunder muligheden for i højere grad at drive de samfundsejede virksomheder med udgangspunkt i samfundets behov og som et redskab til at forbedre de økonomiske vilkår for det brede flertal i vort land.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Løsgænger)