Dagsorden

7. mødedag, mandag den 26. September 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse for domstolene, småskala råstofaktiviteter, indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og skatterapportering og indbetaling m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 140
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Lovudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter, samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning mv.) og anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og en ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.
(Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen)