Anlægsudvalg

Anlægsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Anlægsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ájour med udviklingen og føre tilsyn med, at forvaltning under Naalakkersuisut holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Imaqanngilaq / Tom
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Imaqanngilaq / Tom
Aqqalu Jerimiassen
Atassut
Suppleant

Harald Bianco
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Mikivsuk Thomassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Jens Kristian Therkelsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Mala Høy Kúko
Siumut
Suppleant

Lars Poulsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Anders Olsen
Siumut
Suppleant