Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkes opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Inden for sit fagområde er Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Tolk
Else Marie Martinsen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Najaaraq Møller
Siumut
Formand
Doris J. Jensen
Siumut
Suppleant

Knud Mathiassen
Naleraq
Næstformand
Mette Arqe-Hammeken
Naleraq
Suppleant

Dines Mikaelsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Mala Høy Kúko
Siumut
Suppleant

Peter Olsen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Harald Bianco
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Edvard Nielsen Aronsen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant