Dagsorden

10. mødedag, torsdag den 29. September 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. (Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering m.v.)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold. (Ændringer om lovpligtig vaccination, mærkning samt registrering af hunde)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)