Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 28. September 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. (Regulering af import af dyrearter)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 18
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Kongelig Anordning om ikrafttrædelse af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender.
(Formanden for Naalakkersuisut)