Dagsorden

8. mødedag, tirsdag den 27. September 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)