Dagsorden

37. mødedag, mandag den 14. November 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 130
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse for domstolene, småskala råstofaktiviteter, indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og skatterapportering og indbetaling m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold. (Ændringer om lovpligtig vaccination, mærkning samt registrering af hunde)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. (Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte et lovforslag til FM 2017, som i sit udgangspunkt svarer til mindretalsbeskyttelsen i Danmarks riges grundlovs § 42, og som indebærer, at et lovforslag, der er vedtaget af Inatsisartut, med enkelte nærmere fastsatte undtagelser, vil kunne sættes til folkeafstemning af et mindretal, som udgør mindst en tredjedel af Inatsisartut's medlemmer.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN´s Handicapkonvention, pålægges at sikre, at tegnsprogbrugere, og andre borgere med kommunikationsproblemer, som er omfattet af konventionen, som opfølgning på konsultation og omkring videre behandling, skal modtage en skriftlig redegørelse.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering m.v.)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uv-materialers (lærebøger) niveau underlægges en undersøgelse. Undersøgelsens resultat skal forelægges Inatsisartut senest under EM2017.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 137
(Pkt. 136 og 137 1. behandlet i sammenhæng.)

Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Lovudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til i EM 2017 at fremlægge en redegørelse om rammer og principper for eventuel opfølgende omstrukturering efter kommunesammenlægningerne.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 89
Forslag til forespørgselsdebat om at Naalakkersuisut igangsætter mere specifikke tiltag, der går ud på, at man i gensidig forståelse og bedre samarbejde med forældrene, udstikkes krav til forældrene, således hjemmet, hvorfra børn var tvangsfjernet holdes under skærpet tilsyn, herunder forældrerådgivning, misbrugsbehandling og andre forhold, hvorved forholdene i hjemmet forbedres og at børn, som er anbragt udenfor hjemmet kan vende hjem snarest.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)