Dagsorden

29. mødedag, onsdag den 26. October 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. (Regulering af import af dyrearter)
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Imm./pkt.: 44
(Pkt. 44 og 138 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2017 pålægges at fremlægge et forslag indeholdende en finansieringsmodel som skal sikre opførsel, i samarbejde med kommunerne, af 100 midlertidige boliger til hjemløse fordelt i hele landet.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 138
(Pkt. 44 og 138 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM 2017, at fremlægge en redegørelse, der anviser Naalakersuisuts løsninger på fremtidens offentlige boligbyggeri, der er møntet på ældre borgere.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en privatiseringskommission, der skal foretage en gennemgribende analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber med henblik på at komme med anbefalinger til, hvilke af selskaberne man med fordel kan privatisere. Analysen skal forelægges Inatsisartut til EM 2017.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af lejeforordningen, således betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i hver måned.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)