Finans- og Skatteudvalg

Finans- og Skatteudvalget blev skabt ved en sammenlægning af arbejdsområderne for Inatsisartuts tidligere Finansudvalg og Skatte- og Afgiftsudvalget. Finansudvalget anses som det fortsættende udvalg, og det nye, større udvalg benævnes i daglig tale blot Finansudvalget.

 

Finansudvalget behandler normalt kun forslag til finanslov og tillægsbevillingslov samt forslag om ændringer af skattelovgivningen. Udvalget behandler herudover årligt et større antal bevillingsansøgninger (aktstykker) fra Naalakkersuisut. Hvis Finansudvalget tiltræder bevillingsansøgningen er Naalakkersuisut stillet som om hele Inatsisartut havde givet sit samtykke.

 

Herudover kan udvalget som led i kontrollen med den udøvende magt (Naalakkersuisut) og efter eget skøn tage emner op inden for sit sagsområde, der dækker hele selvstyrets forvaltning. Endelig kan udvalget drøfte emner af generel økonomisk karakter som f.eks. globalisering, økonomisk langtidsplanlægning, de økonomiske holdbarhedsproblemer, international økonomi m.v.

Udvalgssekretær
Udvalgssekretær
Tolk
Naja Rosing Ludvigsen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Asii Chemnitz Narup
Inuit Ataqatigiit
Formand
Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Pele Broberg
Naleraq
Næstformand
Jens Napãtôk’
Naleraq
Suppleant

Mariane Paviasen Jensen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Pipaluk Lynge
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Peter Olsen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Imaqanngilaq / Tom
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Karl Tobiassen
Siumut
Udvalgsmedlem
Lars Poulsen
Siumut
Suppleant

Kuno Fencker
Siumut
Udvalgsmedlem
Mala Høy Kúko
Siumut
Suppleant

Jens Frederik Nielsen
Demokraterne
Udvalgsmedlem
Anna Wangenheim
Demokraterne
Suppleant