Erhvervs- og Råstofudvalg

Erhvervsudvalg

Erhvervsudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

Inden for sit fagområde er Erhvervsudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.


Råstofudvalg


Råstofudvalgets opgave er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

Inden for sit fagområde er Råstofudvalget forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af hensyn til god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Karl Tobiassen
Siumut
Formand
Anders Olsen
Siumut
Suppleant

Knud Mathiassen
Naleraq
Udvalgsmedlem
Mette Arqe-Hammeken
Naleraq
Suppleant

Lars Poulsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Jens Kristian Therkelsen
Siumut
Suppleant

Kuno Fencker
Siumut
Udvalgsmedlem
Dines Mikaelsen
Siumut
Suppleant

Mariane Paviasen Jensen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Adam Kristensen
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Mikivsuk Thomassen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Harald Bianco
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Aqqalu Jerimiassen
Atassut
Udvalgsmedlem
Jens Frederik Nielsen
Demokraatit
Suppleant