Lovudvalg

Opgaverne for Lovudvalget er i henhold til Forretningsordenen for Inatsisartut, at behandle de forslag, der af Inatsisartut henvises til udvalgets behandling.

 

Lovudvalget er inden for sit fagområde, men også mere generelt, forpligtet til, blandt andet gennem spørgsmål til Naalakkersuisut  at holde sig ajour med udviklingen og føre tilsyn med, at Naalakkersuisuts forvaltning holder sig inden for de rammer, som følger af lovgivningen eller af god forvaltningsskik.

Udvalgssekretær
Tolk
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Anders Olsen
Siumut
Formand
Mala Høy Kúko
Siumut
Suppleant

Imaqanngilaq / Tom
Hans Enoksen
Naleraq
Suppleant

Kuno Fencker
Siumut
Udvalgsmedlem
Lars Poulsen
Siumut
Suppleant

Asii Chemnitz Narup
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Imaqanngilaq / Tom
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Harald Bianco
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Pipaluk Lynge
Inuit Ataqatigiit
Suppleant