Udvalg til Valgs Prøvelse

Foreløbigt udvalg til valgs prøvelse 

I forbindelse med nyvalg nedsættes et foreløbigt udvalg til valgs prøvelse, bestående af aldersformanden og 4 andre af ham udpegede medlemmer, jvf. Forretningsorden for Inatsisartut §1, stk. 2.

 

Udvalget afgiver indstilling om de valgte Inatsisartut- og Naalakkersuisutmedlemmers valgbarhed, jfr. Forretningsorden for Inatsisatrtut § 1, stk. 3 og §6, stk. 2.

 

Udvalget til valgs prøvelse

Udvalget til valgs prøvelse nedsættes efter Forretningsordenens § 7, stk. 1, på den konstituerende samling og ved Inatsisartuårets begyndelse.

 

Udvalget afgiver indstilling til Inatsisartut omkring forhold, der i almindeligt omdømme kunne gøre et medlem uværdigt til at være medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut, jvf. Forretningsordenens § 2 og 6, stk. 1-2.

 

Endvidere forelægges udvalget spørgsmål til afgørelse efter Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut § 25, om Formændene for Inatsisartut og Naalakkersuisut samt medlemmer af Naalakkersuisut, som mulige bevarelse af hverv og erhverv i offentlige eller private virksomheder, som vedkommende måtte ønske fortsat at varetage.

Udvalgssekretær
Elly Hauge Pedersen
Medlem
Suppleant
Medlem / Suppleant
Mikivsuk Thomassen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Imaqanngilaq / Tom
-
Suppleant

Jens Frederik Nielsen
Demokraatit
Næstformand
Nivi Olsen
Demokraatit
Suppleant

Kristian Jeremiassen
Inuit Ataqatigiit
Udvalgsmedlem
Pipaluk Lynge
Inuit Ataqatigiit
Suppleant

Lars Poulsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Dines Mikaelsen
Siumut
Suppleant

Anders Olsen
Siumut
Udvalgsmedlem
Mala Høy Kúko
Siumut
Suppleant