Dagsorden

38. mødedag, tirsdag den 15. November 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes en tidsvareende og administativ hensigtsmæssig ungdomstjenste kan genindføres. Resultatet skal fremlægges Inatsisartut senest under EM17.
(Medlemmerne af Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 50
(Pkt. 50 og 36 1. behandlet i sammenhæng.)
Beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut til FM 2017 skal pålægges at fremlægge en strategi for en ekstraordinær indsats, med henblik på at de 16-29-årige som er registrerede som arbejdsløse får et job eller en uddannelse.
(Medlem af Inatsisartut Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 107
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM2017 pålægges at udarbejde en redegørelse med tiltag til, at udvikle en mere familievenlig arbejdsmarkedspolitik.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til finanslov 2017.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 38
Forslag til forespørgselsdebat om at engelsk bliver det andet undervisningssprog i stedet for dansk i folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)