Forslag til forespørgselsdebat

Huskeliste - Forslag til forespørgselsdebat

 

 1. Tidsfrist for indlevering

Forslag til forespørgselsdebat skal indleveres mindst 2 uger før samlingens start senest kl. 12:00.

 1. Overholdelse af formkrav.

Benyt standard skabelonen, og benyt også gerne partisekretariaternes og udvalgssekretærernes bistand. Er formkravene ikke overholdt, vil Inatsisartuts Formandskab ikke optage forslaget på Inatsisartuts dagsorden.

 

 1. Overvej om det emne, du ønsker debatteret har den fornødne aktualitet, og samfundsmæssige betydning. 

Jo større aktualitet og jo bredere samfundsmæssig betydning debat-temaet har, jo større er sandsynligheden for, at forslaget bliver optaget på Inatsisartuts dagsorden. Forslag, som kun vedrører lokale forhold, må som udgangspunkt forventes afvist af Inatsisartuts Formandskab. Det samme gælder forslag vedr. meget "smalle" emner.  Det er f.eks. bedre at foreslå en forespørgselsdebat om, hvordan vi bedst kan stabilisere truede havfuglebestande, end en debat om indsamling af æg i Siorapaluk.

Hvis du ønsker at sætte fokus på et forhold, som ikke har den fornødne bredde til at kunne bære en forespørgselsdebat, kan du i stedet skabe opmærksomhed omkring det pågældende forhold ved at fremsætte et skriftligt spørgsmål til Naalakkersuisut. Kopi af såvel spørgsmålet som Naalakkersuisuts svar vil blive sendt til medlemmer af Inatsisartut og pressen. 

 1. Undersøg om det pågældende emne tidligere er blevet debatteret i Inatsisartut. Emner som inden for de seneste år har været genstand for debat i Salen, kan som udgangspunkt ikke forventes dagsordenssat til fornyet drøftelse. Spørg eventuelt en udvalgssekretær til råds.

 

 1. Benyt gerne partisekretariaternes og udvalgssekretærernes bistand i forbindelse med udarbejdelse af forslag til forespørgselsdebat, men husk at henvende dig til en udvalgssekretær i god tid inden fristdagen (minimum 7 uger før samlingens start, men meget gerne tidligere).

 

 1. Husk at dit forslag til forespørgselsdebat skal fremsendes til Inatsisartuts Bureau enten vedlagt en E-mail eller på papir. Dette vil normalt ske igennem dit partisekretariat.

 

  

Noteforklaringer

 1. Den dato, der angives, er datoen for forslagets fremsendelse til Inatsisartuts Bureau

 

 1. Udfyldes af partisekretariatet eller Inatsisartuts Bureau med det dagsordensnummer, som forslaget tildeles. FM står for forårssamling, mens EM står for efterårssamling.

 

 1. Titlen på forslaget til forespørgselsdebat indledes med "Forslag til Forespørgselsdebat om" og efterfølges med en kortfattet og præcis angivelse af forespørgselsdebattens tema. Titlen skrives med fed. 

 

 1. Forslagsstillerens titel, navn og partitilhørsforhold angives i parentes på linjen umiddelbart nedenfor forslagets titel. Som partitilhørsforhold kan f.eks. angives "Siumut, "Inuit Ataqatigiit", "Atassut", "Demokraterne", "Partii Naleraq" eller "løsgænger".

 

 1. Den uddybende redegørelse indledes uden særskilt overskrift. Den uddybende redegørelse indeholder typisk en opfordring til Naalakkersuisut om at kommentere bestemte problemstillinger (Deraf navnet "forespørgselsdebat").

Eksempel på indledningen til et forslag til forespørgselsdebat

 

      23. juni 20091                                                                                                             EM 2009/XX2

 

 

 

 


I medfør af § 36 i Landstingets Forretningsorden fremsætter jeg følgende forslag til forespørgselsdebat:

 


Forslag til forespørgselsdebat om [Forespørgselsdebattens tema] 3

Landstingsmedlem [Forslagstillers navn], [Forslagstillers partitilhørsforhold] 4

 

 

 

[Uddybende redegørelse for den problemstilling, som danner grundlag for forespørgselsdebatten]5