Next Step

Formandskabets konference i Ilulissat, er veloverstået og mødedeltagerne overrakte formanden for Inatsisartut et slutdokument fra konferencen til Inatsisartut.

Formandskabet vil nu indsamle materialet fra oplægsholderne fra konferencen og offentliggøre disse informationer på Inatsisartuts hjemmeside i nær fremtid.

 

Som tidligere oplyst har konceptet for konferencen taget afsæt i 1970 konferencen, der blev afholdt i Sisimiut, hvorfor det var svært at forudsige, hvad netop denne konference i 2016 ville munde ud i. Ligesom det var vanskeligt præcist at slå fast, hvad konferencen i 1970 medførte af konkrete resultater. Men det kan ikke udelukkes helt, at den betydelige politiske aktivitet, der kom i 1970'erne, med EF-debat, stiftelse af Anisa og EAS, Aasiviit, partidannelser mmm, kulminerende med hjemmestyrets indførelse i 1979 - kunne have haft sit afsæt i den af 1970-konferencen 'antændte' politiske bevidsthed.

 

"Next Step 2016" skulle imidlertid være andet og mere end blot en gentagelse af konferencen fra 1970. Det var dog forhåbningen, at den vilje til at tænke nyt og skabe fremtiden på tværs af de eksisterende holdninger og meninger, som konferencen i 1970 også var udtryk for, kan inspirere i 2016.

 

Konferencen er således afsluttet, med en masse debatter undervejs, som hver enkelt deltager nu kan bringe videre med sig og drøfte videre med andre medborgere, både lokalt og via de sociale medier, i håbet om, at der skabes en ny dynamisk debat om landets fremtid. Udfordringen er hermed givet videre.

 

Program: 

Torsdag den 8. september
Nogen deltagere ankommer hen ad dagen mens andre først ankommer den 9. september om morgenen.

Kl. 18.00-19.00 - Fællesspisning i Hotel Arctic.   
Kl. 19.30 - Filmfremvisning: "Grønlands fremtid"
Oplægsholdere: Kaaleeraq Møller Andersen, Ivalu Brummerstedt og Ujuunnguaq Tønnesen.

Kl. 20.30-23.00 - Aftenunderholdning

Fredag den 9. september
Kl. 09.00-09.30 - Åbningsceremoni.

Kl. 09.00-09.10 - Trommedans.
Kl. 09.10-09.25 - Konferencen åbnes ved tale af Formand for Inatsisartut Lars-Emil Johansen.
Kl. 09.25-09.35 - Konferencens ordstyrere Stina Skifte og Aqqaluk Lynge forklarer konferencens forløb.  
Kl. 09.35-09.40 - Fællessang
Kl. 09.40-09.45 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 09.45-11.30 - Oplæg: Er der behov for en bedre debatform
Kl. 09.45-10.00 - Stina Wilkins-Berthelsen Sværd

Kl. 10.00-10.15 - Juaaka Lyberth

Kl. 10.15-10.30 - Kaffe & the
Kl. 10.30-11.30 - Debat
Kl. 11.30-12.30 - Fælles frokostpause
Kl. 12.30-12.40 - Trommedans
Kl. 12.40-12.45 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 12.45-14.30 - Oplæg: Vore værdier og "det der hæmmer os"
Kl. 12.45-13.00 - Henriette Berthelsen  

Kl. 13.00-13.15 - Pilutaq Christiansen Chemnitz

Kl. 13.15-13.30 - Kaffe & the
Kl. 13.30-14.30 - Debat
Kl. 14.30-14.45 - Kaffe & the
Kl. 14.45-14.50 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 14.50-16.35 - Oplæg: Vi har lovmæssigt overkommet kolonitiden, men hvad med følelsesmæssigt, mentalt, og på væremåde?
Kl. 14.50-15.05 - Dr. Karla Jessen Williamson

Kl. 15.05-15.20 - Katsi Kleist Eriksen

Kl. 15.20-15.35 - Kaffe & the
Kl. 15.35-16.35 - Debat
Kl. 16.35-16.45 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
Kl. 16.45-16.50 - Fællessang
Kl. 18.00-19.00 - Aftensmad
Kl. 19.00-23.00 - Underholdning
 

Lørdag den 10. september
Kl. 10.00-10.10 - Trommedans

Kl. 10.10-10.15 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 10.10-12.00 - Oplæg: Hvordan kan vi forbedre vores opdragelsesmetoder?
Kl. 10.15-10.30 - Sørine Steenholdt

Kl. 10.30-10.45 - Hector Sørensen

Kl. 10.45-11.00 - Kaffe & the
Kl. 11.00-12.00 - Debat
Kl. 12.00-13.00 - Fælles frokostpause
Kl. 13.00-13.10 - Fællessang
Kl. 13.10-13.15 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 13.10-14.45 - Oplæg: Administration og styring
Kl. 13.15-13.30 - Ilannguaq Kleist Møller

Kl. 13.30-13.45 - Kuno Fencker

Kl. 13.45-14.00 - Kaffe & the
Kl. 14.00-15.00 - Debat  
Kl. 15.00-15.15 - Kaffe & the
Kl. 15.15-15.20 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 15.15-17.00 - Oplæg: Skaber vores administration og forvaltning vej for at vi kan have grønlændere med høje uddannelsesmæssige og KULTURELLE kompetencer som ansatte, eller hvad?
Kl. 15.20-15.35 - Inga Dora Markussen

Kl. 15.35-15.50 - Markus E. Olsen

Kl. 15.50-16.00 - Kaffe & the
Kl. 16.00-17.00 - Debat
Kl. 17.10-17.25 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
Kl. 17.25-17.30 - Fællessang
Kl. 18.00-19.00 - Fælles aftensmad
Kl. 19.00-23.00 - Underholdning                                                                                                      
 

Søndag den 11. september
Kl. 10.00-12.00 - Brunch  

Kl. 12.00-12.10 - Trommedans
Kl. 12.10-12.15 - Præsentation af oplægsholder
Kl. 12.10-24.00 - Oplæg: Hvordan skal vi styrke vort sprog og vores kultur?
Kl. 12.15-12.30 - Katti Frederiksen

Kl. 12.30-12.45 - Susanne Josefsen

Kl. 12.45-13.00 - Kaffe & the
Kl. 13.00-14.00 - Debat
Kl. 14.00-14.15 - Kaffe & the
Kl. 14.15-14.20 - Præsentation af oplægsholdere
Kl. 14.15-16.00 - Oplæg: Hvordan skal vi forbedre os? Hvad har de unge at tilbyde?
Kl. 14.20-14.35 - Aki Mathilda Høegh-Dam

Kl. 14.35-14.50 - Pivinnguaq Mørch

Kl. 14.50-15.00 - Kaffe & the
Kl. 15.00-16.00 - Debat
Kl. 16.00-16.10 - Ordstyrernes opsummering af dagens debatemner
Kl. 16.10-16.20 - Konferencen lukkes ved tale af Formanden for Inatsisartut Lars Emil Johansen
Kl. 16.20-16.25 - Fællessang
Kl. 19.00-20.00 - Afsluttende aftensmad
Kl. 20.00-23.00 - Afsluttende underholdning 
 

 

Mandag den 12. september
Deltagerne rejser hjem

 

Diverse dokumenter:
Holsteinsborg 1970

 

Slutdokument

 

Deltagerliste

 

Lyd samt forelæggelsesdokumenter som kun forefindes på grønlandsk kan hentes på den grønlandske side.