Forelæggelsesnotat/ svarnotat

 

25. juli 2007 1)                                                 2)EM 2007/17 3)

 

 

Forslag til inatsisartutlov om forlængelse af sommerperioden. 4)

(Formanden for Naalakkersuisut / Inatsisartutmedlemmets navn, partitilhørforhold / Frednings- og Miljøudvalg) 5)

 

 

Forelæggelsesnotat / Svarnotat6)

(Medlemmet af Naalakkersuisut for Infrastruktur, Boliger og Miljø) 7)

1. behandling. 8)

 

 

9)  Teksten begynder her. Dokumentets topmargen og bundmargen skal være 1,5. Højre- og venstre margen skal være 2,5 cm. Teksten skrives med skrifttype: Times New Roman med 12 pitch og med 1 linieafstand. Man skriver med fast lige margener. Man laver således ikke indrykninger ved begyndelsen af et nyt afsnit, men bruger i stedet dobbelt linieafstand mellem afsnittene. Alt skrives inden for manuskriptarkets rammer.

 

Der påføres sidenummerering. Sidenummeret skal være nederst i højre side. Første side nummereres altid med side 1.

 

Noteforklaringer:

1) På første linie skrives datoen for forsendelse til Bureauet for Inatsisartut af forelæggelsesnotatet/svarnotatet.

 

2) På første linie højrestillet skrives det omhandlede dagsordenspunkts samlingsangivelse, f.eks. EM 2007

 

3) På første linie højrestillet efter samlingsangivelsen skrives det omhandlede dagsordenspunkts samlingssags-nummer.

 

4) Efter tre linieskift fra første linie, d.v.s. nu i fjerde linie skrives forslagets titel med FED.

 

5) Her skrives forslagsstillerens titel/navn. Naalakkersuisutmedlemmets titel hvis det er et punkt fra Naalakkersuisut. Inatsisartutmedlemmets titel og navn samt partitilhørsforhold hvis det er et punkt fremsat af et inatsisartutmedlem. Udvalgets titel hvis det er et punkt fremsat af et udvalg af Inatsisartut.

 

6) Efter to linieskift efter forslagsstillerens titel skrives Forelæggelsesnotat eller Svarnotat med fed skrift

 

7) Hvis det er et Svarnotat skal der, umiddelbart under linien med Svarnotat stå, hvem der forelægger svarnotatet.

 

8) Ved lov, forordnings- og beslutningsforslag skal der altid anføres, hvilken behandlingsgang det drejer sig om, f.eks. 1. behandling, behandlingsgangen skrives med fed.

 

9) Teksten påbegyndes efter to linieskift fra note 8.

 

10) Nederst på første side af forelæggelsesnotatet/svarnortatet samt bilag hertil skal altid stå dagsordenspunktets samlingsangivelse og samlingssagsnummer, bemærk at note 2 og 3 er identisk med note 10.

 

11)  Umiddelbart efter samlingssagsnummeret skrives det pågældende departements sagsnummer.

 

Læs mere: