Dagsorden

3. mødedag, onsdag den 30. september 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.
(Korrektion af § 25, stk. 3, og § 31, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2016.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)