Dagsorden

15. mødedag, onsdag den 4. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 105
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.

Imm./pkt.: 107
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til forårssamlingen 2016 skal fremsætte lovforslag om, at mindrebemidlede pensionister med egen bolig, skal sikres mulighed for at modtage op til 100.000 kr. til nødvendige vedligeholdelsesarbejder på deres hus.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse der skal fastslå de økonomiske konsekvenser ved den seneste ændring af afskrivningsreglerne i Lov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat senest i forbindelse med EM2016. Redegørelsen skal herunder tage stilling til om ændringen har haft økonomiske konsekvenser for små og mellemstore virksomheder. Redegørelsen skal endvidere indeholde en vurdering af den økonomiske effekt ved at ændre afskrivningsreglerne, således virksomheder kan afskrive nyanskaffelser og investeringer.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)