Dagsorden

26. mødedag, onsdag den 25. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 9

Imm./pkt.: 62
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 111
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at genoptage og færdiggøre arbejdet på den redegørelse, som et enigt Inatsisartut under EM 2011 vedtog skal danne grundlaget for en beslutning om nedsættelse af en grundlovsforberedende kommission.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 138
Pkt. 62, 111 og 138 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest ved udgangen af 2016 at etablere en Grundlovsforberedende kommission, som har til opgave at udarbejde et forslag til Grundlov for Grønland til forelæggelse for Inatsisartut.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen Siumut)

Imm./pkt.: 36
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan støtte iværksættere, der vil igangsætte produktion af bygge- og anlægsmaterialer på grundlag af vort lands egne ressourcer.
(Medlem af Inatsisartut Ineqi Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 106
Forslag til Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forespørgselsdebat om, hvorledes anvendelsen af det grønlandske sprog kan styrkes og højnes i medierne.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)