Dagsorden

18. mødedag, onsdag den 11. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2016.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 112
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge i hvilket omfang isbjørne udgør en udfordring for fåre- og husdyrholdernes erhverv, herunder hvordan udfordringen bør håndteres.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
2. beh. FM 2016
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på et pædagogisk udviklende dagtilbud ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en udredning om eventuel hjemtagning af hele resortområdet vedrørende sikkerhed til søs og skibsregistrering og søretlige forhold mv.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 130
Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan sikre, at alle børn i Grønland, der er i førskolealderen, bliver tilbudt pædagogisk udviklende dagtilbud.
(Punktet bliver overtaget af Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)