Dagsorden

9. mødedag, onsdag den 14. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 103
Ændringsforslag fremsat af Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM 2016 at fremlægge en redegørelse om forskellige muligheder for certificering af grønlandske ædelsten.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 166
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet. Den oprindelig forslag vedtaget.
Forslag til inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte den danske regering med henblik på, at rigsfællesskabet indleder drøftelser med de Canadiske og Islandske myndigheder angående hjemtagelse af administrationen af luftrummet over Nordatlanten og Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut, Anders Olsen, Tillie Martinussen, Jens-Erik Kirkegaard, Kalistat Lund og Ane Hansen)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til revideret lovgivning om hjælp til personer med vidtgående handicap, der tilgodeser FN's konvention om handi-cappedes rettigheder, således, at rettighederne rent teknisk implementeres i relevant lovgivning.
(Medlemmer af Inatsisartut, Siumut)

Imm./pkt.: 41
Pkt. 27 og 41 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremme, at rettigheder i FNs Handicapkonvention optages i relevant lovgivning, og dette sker som del af handleplan for implementering af Handicapkonvention i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe)