Dagsorden

12. mødedag, onsdag den 21. oktober 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 63
1. beh. 24/3-2015
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at meddele Nukissiorfiit, at virksomheden skal ændre sit takstblad således at det fremover er el-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige el, samt at det er vand-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige vand og ikke som nu, hvor det er fjernvarme-kunderne i fortrinsvis Nuuk der betaler rabatten til fiskeindustrien.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 134
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandling fremsat af et enigt Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at omdele en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at forbyde fiskeri med trawl i området, som er angivet i beslutningsforslagets begrundelse og bilag.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse til Inatsisartut vedrørende den mulige hjemtagning af de i bilag 1 til selvstyreloven anførte områder. Redegørelsen, der skal forelægges Inatsisartut senest på FM2018, skal for hvert enkelt område redegøre for følgende:
a. Hvad koster området Staten at drive i dag, og hvad vil det koste Grønland at drive området forsvarligt?
b. Hvilke forudsætninger skal opfyldes, såfremt Grønlands Selvstyre på forsvarlig vis skal kunne varetage driften af området?
c. Hvilke fordele og ulemper vil der være ved en hjemtagelse af området?
d. Anser Naalakkersuisut hjemtagelsen af området som en opgave, der bør prioriteres på kort, mellemlangt eller langt sigt?
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
1. beh. 21/10-2015