Dagsorden

30. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse der skal fastslå de økonomiske konsekvenser ved den seneste ændring af afskrivningsreglerne i Lov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat senest i forbindelse med EM2016. Redegørelsen skal herunder tage stilling til om ændringen har haft økonomiske konsekvenser for små og mellemstore virksomheder. Redegørelsen skal endvidere indeholde en vurdering af den økonomiske effekt ved at ændre afskrivningsreglerne, således virksomheder kan afskrive nyanskaffelser og investeringer.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 167
Pkt. 18 og 167 1. behandlet i sammenhæng.Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i indeværende valgperiode pålægges at fremlægge et forslag til Inatsisartutlov om anlæg af landingsbaner med henblik på at nedbringe vort lands samlede transportomkostninger, øge beflyvningsregulariteten og skabe mulighed for øget konkurrence. Dette skal ske ved nedskalering henholdsvis opgradering af eksisterende lufthavne og heliporte/helipads til pax-19 landingsbaner.
(Et enigt og samlet Anlægsudvalg bestående af Inatsisatut-medlemmerne: Anders Olsen, Siumut, Jens-Erik Kirkegaard, Siumut, Tillie Martinussen, Demokraterne, Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 96
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld. Formålet skal være at tilbyde borgere med gæld gratis rådgivning fra relevante fagfolk med henblik på at få nedbragt gælden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af en sådan institutions arbejdsopgaver samt hvilke typer fagfolk, der med fordel kan tilknyttes, og hvad en sådan institution vil koste Landskassen årligt i driftsmidler. Redegørelsen skal være færdig inden efterårssamlingen 2016.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette hen-vendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således det vil være muligt for grønlandske studerende bosiddende i Danmark at stemme på folketingskandidater opstillet i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 150
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 151
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 152
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 157
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International Labour Organization (ILO) konvention nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 158
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 137
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersusiut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 1, stk. 4 i Landstingslov om lotteriafgift, således at der ikke skal betales lotteriafgift af præmier fra spil (lotterier og bingo m.v.), som afholdes af en forening. Afgiftsfritagelsen skal ikke omfatte præmier fra gevinstgivende automatspil.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 10
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2016.

(Formandskabet for Inatsisartut)