Dagsorden

25. mødedag, torsdag den 2. June 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at lade iværksætte en udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering. Forslag til kommissorium og til, hvem der skal udarbejde udredningen, skal forelægges Inatsisartut til beslutning senest på EM2022, og udredningsarbejdet skal opstartes inden valgperiodens udgang.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 56
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode den danske regering om at iværksætte en udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960’erne til midten af 1970’erne.
Medlemmer af Inatsisartut, Naleraq

Imm./pkt.: 173
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan ændre diskursen i samfundet, således at kunst i højere grad accepteres som et erhverv og ikke alene som kulturrelateret og en fritidsbeskæftigelse.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 151
Pkt. 151 og 175 behandlet i sammenhæng.
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer grønlændernes mulighed for at blive værnepligtige, og dermed ligeledes sikrer adgang til øvrige kompetencegivende uddannelser i regi af Forsvaret.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 175
Pkt. 151 og 175 behandlet i sammenhæng.
Forslag til forespørgselsdebat om, hvilke fordele og ulemper, der er ved at demilitarisere Grønland.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 108
Forslag til forespørgselsdebat om at spiritussalget udskilles fra butikkerne og etableres til særskilte spiritussalgssteder.
Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2022.
Formandskabet for Inatsisartut