Dagsorden

24. mødedag, onsdag den 1. June 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 155
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til FM 2023, at udarbejde en redegørelse om årsagerne til manglen på organister, herunder forhold som lønforhold og uddannelseskapacitet mv. Redegørelsen skal indeholde forslag til, hvordan manglen afhjælpes.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 129
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for, at musikere gives mulighed for at indberette vederlag for musisk virksomhed som B-indkomst, eller at lade køberen af ydelsen indeholde A-skat af indkomsten. Undersøgelsen skal afdække, hvilke lovændringer mv. en sådan ordning vil kræve samt økonomiske og administrative konsekvenser heraf. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til FM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 96
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut, at der udarbejdes en projektering af nye magasiner til Grønlands Nationalmuseums opbevaring af arkivalier. Projekteringen skal være færdig og fremlægges for Inatsisartut til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 105
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at påbegynde projekteringsforslag til en ny kirke i Oqaatsut.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 28
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut ændrer bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005, om ydelser ved undersøgelser og behandling udenfor patientens hjemsted, § 9 til at to personer kan være rejseledsagere for børn under 6 år.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 122
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Finans- og Skatteudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde forslag til en skattereform, som sikrer et enkelt skattesystem, hvor det samlede skattetryk i Grønland falder og hvori der indgår en lettelse af indkomstbeskatningen. Forslaget skal være udarbejdet til FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 95
Pkt. 95 og 134 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2023 pålægges at fremlægge handslingsplan overfor Inatsisartut med henblik på at der etableres en efterskole i Tasiilaq
Medlem af Inatsisartut Mala Høj Kuko, Siumut

Imm./pkt.: 134
Pkt. 95 og 134 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.

Imm./pkt.: 126
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan give vores børn og unge mere mental styrke, så de er bedre rustet til at møde de udfordringer, som livet bringer.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq