Dagsorden

18. mødedag, onsdag den 18. May 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alkohol. (Ændring af alkoholprocent ved alkoholbevilling, præcisering af åbningstid for udskænkning af alkoholholdige drikke, adgang til at fastsætte regler for hele eller dele af landet for en bestemt periode om begrænsninger af salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, samt adgang til konfiskation ved visse overtrædelser af Inatsisartutloven)
Naalakkersuisoq for Sundhed

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland, lov for Grønland om børns retsstilling, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland og lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger. (Ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier

Imm./pkt.: 53
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.

Imm./pkt.: 54
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut åbner op for muligheden for indsamling af edderfugleæg i en fastlagt periode på vest- og østkysten.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 131
1. beh. 13/10-2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Anordninger om ikrafttræden for Grønland af arvelov, lov om ægtefælleskifte m.v., lov om skifte af dødsboer og lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 58
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man fremmer erhvervsmulighederne i forbindelse med overgangen til fiskerierhvervet på Grønlands østkyst i Tasiilaq og dens bygder samt i Ittoqqortoormiit.
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko Naleraq