Dagsorden

23. mødedag, tirsdag den 31. May 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 75
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den grønlandske filmbranche styrkes. Naalakkersuisut skal, så vidt muligt, inddrage relevante parter i arbejdsgruppen. Anbefalingerne skal fremlægges ved FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse med henblik på at belyse de økonomiske og administrative konsekvenser samt de samfundsmæssige gevinster ved at indføre selvbetjeningsløsninger i Sundhedsvæsenet for at effektivisere arbejdsgange og dermed frigive flere varme hænder til den direkte patient- og borgerkontakt. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 61
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på at beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2023 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Naleraq

Imm./pkt.: 69
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte en ordning svarende til den AB-forbrugerordning, der er gældende i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 98
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til et tiltag for iværksættelse af Forsoningskommissionens 7 anbefalinger og at Naalakkersuisut forelægger handlingsplanen på Inatsisartut møde FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 70
Pkt. 70 og 120 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Formandskabet for Inatsisartut at fremsætte forslag til ændring af partitilskudsloven med henblik på at skabe en årlig besparelse for Selvstyret og mindske den økonomiske ulighed mellem de politiske partier. Forslaget til ændring af partitilskudsloven skal omfatte følgende tiltag:
1. Grundtilskuddet til partierne hæves til 1 million kroner om året
2. Der indsættes et loft således, at der maksimalt kan modtages mandattilskud til seks mandater.
Loven skal træde i kraft 1. januar 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 120
Pkt. 70 og 120 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Formandskabet for Inatsisartut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber således, at det ved bidrag til et parti på mere end 10.000 kroner ikke kun skal fremgå af partiets regnskab, hvem der har ydet bidraget, men også hvor stort et bidrag, der er tale om. Det skal endvidere ikke være muligt at omgå beløbsgrænsen ved at dele bidraget mellem flere juridiske personer.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut