Dagsorden

3. mødedag, onsdag den 23. March 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender