Dagsorden

21. mødedag, onsdag den 25. May 2022, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 76
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvordan vi kan sikre en økonomisk tryg tilværelse for borgere, der får en kræftdiagnose eller en anden livstruende sygdom. Redegørelsen skal indeholde den sygdomsramtes oplevelse af økonomiske problemer samt de nuværende regler og disses begrænsninger og muligheder for økonomisk hjælp for den sygdomsramte og dennes familie. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 123
Ændringsforslag til 2. beh fremsat af Naalakkersuisut
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til Rigsmyndigheden med henblik på at ændre Færdselsloven for Grønland således, at alderskravet for at føre snescooter bliver sat til 16 år.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der afdækker om lovgivningen i tilstrækkelig grad sikrer at børn anbragt uden for hjemmet samt disses forældre bliver behandlet i overensstemmelse med FN´s Børnekonvention.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 115
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med henblik på at afdække, hvordan lovgivning og administrative strukturer mv. kan indrettes for at sikre hjemmehørende bestemmende indflydelse i selskaber der arbejder inden for turismen. Redegørelsen skal omdeles senest til FM2023.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 164
Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved at overdrage administrationen af motorafgift til kommunerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 125
Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at indføre medicinsk kastration af dømte pædofile og at gøre det obligatorisk at krænker dømmes til at betale alle omkostninger til psykologhjælp til ofrene i sager om seksuelt misbrug af børn.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 52
Forslag til forespørgselsdebat om, hvem er grønlænder – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?
Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut