Dagsorden

36. mødedag, fredag den 11. November 2016, kl. 10:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 115
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland og om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 114
(Pkt. 114 og 116 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 116
(Pkt. 114 og 116 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af bogføringsloven.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut kan meddele skatteministeren, at Grønlands Selvstyre kan tiltræde det foreliggende forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil, idet der dog tages forbehold for ændringer af lovteknisk karakter.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 35
Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan sikrer vi, at boligreformen kommer flertallet af befolkningen til gode og hvordan kan vi give mulighed for lav- og mellemindkomstgrupperne får en bolig som de kan bære økonomisk.
(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)