Dagsorden

22. mødedag, fredag den 27. May 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 53
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.

Imm./pkt.: 54
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut åbner op for muligheden for indsamling af edderfugleæg i en fastlagt periode på vest- og østkysten.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 124
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til at indføre juridisk abort som en mulighed med henblik på at vi ikke tvinger mænd ind i en forældrerolle.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 167
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan decentralisering kan gavne den enkelte borger og samfundet som helhed.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut