Dagsorden

13. mødedag, fredag den 6. May 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 69
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte en ordning svarende til den AB-forbrugerordning, der er gældende i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse med henblik på at belyse de økonomiske og administrative konsekvenser samt de samfundsmæssige gevinster ved at indføre selvbetjeningsløsninger i Sundhedsvæsenet for at effektivisere arbejdsgange og dermed frigive flere varme hænder til den direkte patient- og borgerkontakt. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 61
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på at beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2023 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Naleraq