Dagsorden

21. mødedag, tirsdag den 17. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 96
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Finans- og Skatteudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der vurderer muligheden for at etablere en institution, der skal rådgive og hjælpe folk med personlig økonomisk gæld. Formålet skal være at tilbyde borgere med gæld gratis rådgivning fra relevante fagfolk med henblik på at få nedbragt gælden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af en sådan institutions arbejdsopgaver samt hvilke typer fagfolk, der med fordel kan tilknyttes, og hvad en sådan institution vil koste Landskassen årligt i driftsmidler. Redegørelsen skal være færdig inden efterårssamlingen 2016.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 64
Forslag til Inatsisartut udtalelse fremsat af Partii Naleraq vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om: Hvordan kan vi sikre, at vi får mest muligt for de penge, der er afsat til boligformål
(Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)