Dagsorden

4. mødedag, torsdag den 24. March 2022, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 159
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier