Dagsorden

26. mødedag, tirsdag den 6. June 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om folkehøjskoler.
(Hjemmel til afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver, ændring af finansieringsbestemmelser og regler om uddannelsesstøtte)
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 112
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Imm./pkt.: 167
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en landsdækkende forældreskole, der skal ses som en videreudvikling af MANU-projektet. Forældreskolen skal starte op den 1. juli 2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges fra 2018 at etablere en 2-årig forsøgsordning med et aftenåbent (klokken 16-24) nationalt call-center under Center for National Vejledning (NTI). Call-centret skal yde hurtig og anonym støtte og rådgivning til studerende med uddannelsesmæssige, økonomiske eller sociale udfordringer. Call-centret skal endvidere tilbyde de samme ydelser til pårørende til studerende.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 114
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en arbejds-gruppe der skal undersøge finansieringsmulighederne for det projekterede “Nationalstadion” i Nuuk som opfylder FIFA-krav.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at der åbnes lufttrafikforbindelse mod vest. Undersøgelsens resultater skal forelægges Inatsisartut senest FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 79
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges inden udgangen af 2017 at udstede et nyt cirkulære til regulering af offentlige indkøb, herun-der af tjenesteydelser, med henblik på at tilvejebringe et grundlag for en kom-mende udbudslov, således som Inatsisartut har besluttet ved vedtagelsen af FM2015/118.
(Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko, Atassut)

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi gennem reformer kan skabe et solidt fundament for en selvbærende økonomi.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 33
Forespørgselsdebat om mulighederne for at lette vilkårene for de familier, der skal betale for hjemtransport, når et familiemedlem afgår ved døden under et behandlingsophold udenfor deres hjemsted.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 109
Forslag til forespørgselsdebat om en omlægning af børnetilskuddet, så det sikres, at alle børn får samme grundbeløb i børnetilskud.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at forbedre vederlaget for de vidtgående handicappede, som er i beskyttet beskæftigelse i virksomheder og beskyttede værksteder og væresteder.
(Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 23
Forespørgselsdebat om, hvilke fysiske rammer handicappede beboere i bokollektiver og boenheder bør tilbydes, jf. det i FN's handicapkonvention anførte, om at handicappede har ret til en passende bolig.
(Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut)

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
(Formandskabet for Inatsisartut)