Dagsorden

19. mødedag, torsdag den 30. april 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 32
Ændringsforslag fremsat af Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget,
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, således at der formuleres en separat kulturlov henholdsvis idrætslov.
(Medlem af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 133
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes en reform af fiskerisektoren agtes færdiggjort.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., således at borgere bosiddende på steder, hvor der ikke er permanent tandplejetilbud i akuttilfælde kan få dækket transportudgifter forbundet med behandling ved nærmeste behandlingssted.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 137
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere et politisk uafhængigt råd på råstofområdet. Rådet skal udarbejde anbefalinger om investorers validitet og investeringsplaner i råstofindustrien, tilvejebringe information om et givent projekts validitet samt medvirke til at fremme, at konkrete råstofprojekter medfører en langsigtet og bæredygtig samfundsudvikling. Rådet skal udarbejde anbefalinger til Naalakkersuisut og offentligheden herom.
(Medlemmer af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 93
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILO-konventionerne; nr. 98 (om organisationsretten og den kollektive forhandlingsret), nr. 100 (om ligeløn), nr. 111 (om ansættelse og beskæftigelse), nr. 138 (om mindstealder for adgang til beskæftigelse) og nr. 182 (om de værste former for børnearbejde)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)