Dagsorden

29. mødedag, tirsdag den 1. december 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 112
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge i hvilket omfang isbjørne udgør en udfordring for fåre- og husdyrholdernes erhverv, herunder hvordan udfordringen bør håndteres.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 105
Afstemning om Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.

Imm./pkt.: 110
1. beh. 29/4-2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2016 pålægges at fremlægge en redegørelse, som beskriver hvorledes indsatsen til bekæmpelse af indførslen af euforiserende stoffer i Grønland kan styrkes, herunder gennem forhandlinger med den danske regering. Redegørelsen skal beskrive hvilke konkrete tiltag, der kan effektivisere kontrollen med indrejsende, gods og forsendelser til Grønland samt de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser forbundet hermed.

(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx.2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.
(Medlem af Naalakkersuisut for Familier, Ligestilling og Sociale Anliggender)

Imm./pkt.: 73
Forslag til Inatsisartut udtalelse forkastet, Forslag til Inatsisartut udtalelse fremsat af Demokraterne vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan kan vi få større økonomisk udbytte af vores is og vand i international sammenhæng?
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 77
1. beh. 27/5-2015