Dagsorden

17. mødedag, tirsdag den 10. november 2015, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 33
1. beh. 23/4-2015
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet. Ændringsforslag fremsat af Familie- og Sundhedsudvalget vedtaget.

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut.
(Korrektion af § 25, stk. 3, og § 31, stk. 1, i den grønlandske lovtekst)
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx 2015 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2016).
(Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 150
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 151
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 152
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 157
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse om Grønlands Selvstyres tiltræden af International Labour Organization (ILO) konvention nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 158
Pkt. 150, 151, 152, 157, 158 og 159 1. behandlet i sammenhæng

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette hen-vendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således det vil være muligt for grønlandske studerende bosiddende i Danmark at stemme på folketingskandidater opstillet i Grønland.
(Inuit Ataqatigiits Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 6, stk. 6 i Inatsisartutlov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (vederlagsloven) således, at medlemmerne af Naalakkersuisut pr. 1. januar 2016 skal betale 100 procent af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger.
(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 139
Inatsisartut udtalelse vedtaget.
Forslag til forespørgselsdebat om turistvirksomhed i udvalgte landområder i henhold til Inatsisartut lov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt Siumut)