Dagsorden

31. mødedag, onsdag den 27. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 86
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder i Grønland mulighed for at etablere whistleblowerordninger.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 74
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede forhandlinger med den Danske Regering med henblik på, at skyderi inden for bebygget område lægges ind under Kriminalloven for Grønland således, at overtrædelser kan medføre foranstaltning og konfiskation af det anvendte våben.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 17
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder forslag til lov om ændring af lov nr. 197 af 16. juni 1962 for Grønland om børns retsstilling og lov nr. 154 af 27. maj 1964 arvelov for Grønland.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 72
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre 2015 til et særligt indsatsår mod voldtægt.
(Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 82
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2014 at udstede en bekendtgørelse, hvorved lejere, der udsættes fra offentlige udlejningsboliger, sikres et retskrav på genhusning, med adgang til el, vand og varme. Familier med børn skal som minimum herudover sikres adgang til kogeplader, således at de har mulighed for at lave mad.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Alta slutdokumentet (The Alta Document) og dets 4 overordnede anbefalinger, promoveres internationalt, samt at sikre, at dokumentet bliver et officielt FN dokument ved FN´s Verdenskonference om oprindelige folk, som skal afholdes under FN´s 69. Generalforsamling 2014.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning: om Grønlands Selvstyres udtalelse til ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 57
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Indsatsplanen skal forelægges for Inatsisartut senest på FM 2014.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 61
Pkt. 57 og 61 1. behandlet i sammenhæng.Ændringsforslag fra udvalget vedtaget.
Jeg fremsætter hermed beslutningsforslag om at Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2014 fremsætter strategi og handlingsplan for at borgere med alkoholmisbrugsproblemer og med vilje hertil kan komme under behandling vederlagsfrit.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 33
Ændringsforslag fra Inuit Ataqatigiit forkastet. Forslaget i dets oprindelige form vedtaget.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der bliver etableret en miljøfond i Grønland og at øremærke afgiftsindtægterne på finanslovens hovedkonto 24.11.23, Miljøafgift på produkter til energifremstilling, til brug for fonden.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 81
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det stigende antal personer som fraflytter Grønland skal give anledning til en særlig indsats, både i forhold til de som flytter uden nogen særlig grund og meget spontant, og i særdeleshed i forhold til de som flytter fra Grønland til Danmark grundet sociale forhold.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)