Dagsorden

29. mødedag, fredag den 22. november 2013, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2012, rekommandationen lyder som følger:Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem regeringerne til i fællesskab at arrangere skrivekurser for forfattere og fremtidige forfattere i samarbejde med de respektive landes forfatterorganisationer for at styrke skrive- og forfatterkulturen.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 129
Ændringsforslag vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan med henblik på at planlægge anlæg af vandforsyning til alle offentligt ejede huse der administreres af A/S Ini og som ikke er tilsluttet vandforsyningsnettet i forvejen.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 89
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et forslag til en tilbudslov, der skal udstikke de juridiske, tekniske og kommercielle rammer for Selvstyrets indkøb og anskaffelser. Lovforslaget skal sikre, at leverandører behandles lige, at der er klare rammer for valg af leverandører ved udbud og at der oprettes en klageinstans omkring udbud. I lovforslaget bør ligeledes indarbejdes retningslinjer for hvorledes samfundsøkonomiske hensyn i bredere forstand skal indgå i tildelingskriterierne for valg af leverandører.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 140
Hvad angår kulturelle aktører her i landet (skuespillere, musikere / sangere, kunsthåndværkere, filmproducenter, designere / smykkeproducenter, forfattere osv., osv.) bør vi i højere grad end hidtil, benytte os af disse generelt her i landet, hvor man gennem koordination mellem byer og bygder kan sørge for, at initiativerne kan komme hele befolkningen til gavn, hvorfor jeg fremsætter herværende forslag til en forespørgselsdebat i Inatsisartut.
(Medlem af Inatsisartut Randi Broberg, Partii Inuit)