Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Konstituerende samling 2009
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 3
Redegørelse for valget.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 4
Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om de valgte medlemmers valgbarhed.
(Udvalg til valgs prøvelse)

Imm./pkt.: 5
Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåede landsstyremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget.
(Udvalg til valgs prøvelse)

Imm./pkt.: 6
Valg af Formand for Landstinget.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 7
Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 8
Valg af Landsstyreformand.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 9
Valg af Landsstyre.
(Landsstyreformanden)

Imm./pkt.: 10
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 11
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 12
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs og Sikkerhedspolitisk Udvalg.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 13
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 14
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg og interparlamentariske Repræsentationer.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 15
Valg af Landstingets Ombudsmand.
(Landstingets Lovudvalg)

Imm./pkt.: 16
Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand.
(Landstingets Lovudvalg)

Imm./pkt.: 17
Fastsættelse af tidspunkt for Landstingets Efterårssamling 2009.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 18
Indstilling af medlemmer og suppleanter til Råd og Nævn.
(Landstingets Formandskab)