Dagsorden

2. mødedag, lørdag den 13. juni 2009, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 11
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til revision af Landskassens Regnskaber.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 12
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs og Sikkerhedspolitisk Udvalg.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 13
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.
(Landstingets Formandskab)