Dagsorden

1. mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 3
Redegørelse for valget.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 4
Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om de valgte medlemmers valgbarhed.
(Udvalg til valgs prøvelse)

Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 5
Indstilling fra Udvalg til valgs prøvelse om valgbarhed for de eventuelt foreslåede landsstyremedlemmer, som ikke er medlem af Landstinget.
(Udvalg til valgs prøvelse)

Imm./pkt.: 6
Valg af Formand for Landstinget.
(Landstingets Aldersformand)

Imm./pkt.: 7
Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 8
Valg af Landsstyreformand.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 9
Valg af Landsstyre.
(Landsstyreformanden)

Imm./pkt.: 10
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
(Landstingets Formandskab)