Dagsorden

3. mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 00:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Redegørelse for dagsordenen.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 14
Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående Udvalg og interparlamentariske Repræsentationer.
(Landstingets Formandskab)

Imm./pkt.: 15
Valg af Landstingets Ombudsmand.
(Landstingets Lovudvalg)

Imm./pkt.: 16
Valg af sætteombudsmand for Landstingets Ombudsmand.
(Landstingets Lovudvalg)

Imm./pkt.: 18
Indstilling af medlemmer og suppleanter til Råd og Nævn.
(Landstingets Formandskab)