Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

UM-2003

  Mødets Åbning.
  Punkt P Redegørelsen for Dagordenen.
  Punkt C Forelæggelse af samtlige forslag til behandling i Ungdomsparlamentet og de forslag, der skal til behandling i udvalgene.
UM 2003/01 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for, at folkeskoleuddannelsen... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Henningsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/02 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for, at engelsk og dansk indføres tidligere i folkeskolen.
UM 2003/03  Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for etablering af en brandskole i Nordgrønland. (Styremedlem Poul Olsen)
UM 2003/04  Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for etablering af et suppleringskursus i dansk og engelsk på Sprogscenteret i Sisimiut. (Styremedlem Poul Olsen)
UM 2003/05  Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for at privatisere Tele og indføre... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Hemmingsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/07  Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for indførelse af et særligt... (Styremedlem Poul Olsen og ungdomsparlamentsmedlem Helene Egede, SIS i Ilulissat)
UM 2003/08 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for, at arbejds løse kan tilbydes... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Hemmingsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/09  Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for indførelse af regler, der... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Henningsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/10 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for indførelse af betaling for... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Henningsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/11 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for at grundlovssikre Grønlands... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Henningsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/12 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for at... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Hans Lars Mathiessen og Qaaviaq Kristensen, NI Qaqortoq)
UM 2003/13 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for at gøre det...(Ungdomsparlamentsmedlemmerne Hans Karl Mathiessen og Qaaviaq Kristensen, NI Qaqortoq)
UM 2003/14 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om, at det pålægges Styret at arbejde for, at...(Ungdomsparlamentsmedlemmerne Hans Lars Mathiessen og Qaaviaq Kristensen, NI Qaqortoq)
UM 2003/15 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for, at der oprettes genbrugsstationer... (Ungdomsparlamentsmedlemmerne Juliane Henningsen og Ib Idum, GU Aasiaat)
UM 2003/16 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for, at der oprettes en erhvervsinvestringsfond...
UM 2003/17 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at vedtage indretningsreg ler for daginstitutioner efter samme regler som Danmark.
UM 2003/18 Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes der kan ske indskærpelse af underretnings pligten for borgere og personale i daginstitutioner.
UM 2003/19  Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det er forsvarligt at anbringe omsorgssvigtede børn i nærfamilien?
UM 2003/21 Hvorfor kan man ikke bo i egen lejlighed, hvis man ikke har børn på uddannelsesstedet, f.eks. i SPS?
UM 2003/22 Spørgsmål til Styret: Hvorfor bliver undervisningsmaterialer ikke udgivet på grønlandsk?
UM 2003/24  Forslag til debat om retten til Grønlands undergrund.
Um 2003/25 Forslag til debat om hvorledes nødvendige beslutninger kan træffes med udgangspunkt i den grønlandske natur med henblik på udarbejdelse af relevante grundlovsbestemmelser på områderne:
UM 2003/26  Forslag til debat om hvorledes nødvendige beslutninger kan fremmes med henblik på - dels at sikre den grønlandske befolknings rettigheder...
UM 2003/27  Forslag til debat om anvendelse af en tidssvarende terminologi i forbindelse med en fremtidig Grundlov.
UM 2003/28  Forslag til debat om det høje frafald blandt studerende
UM 2003/29 Forslag til ungdomsparlamentsbeslutning om at Styret pålægges at arbejde for etablering af Ilimmarfik, Grønlands universitetspark.
UM 2003/30 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for en renovering af folkeskolerne med henblik på opfyldelse af Atuarfitsialaks formål.
UM 2003/31 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for en opdeling af folkeskolen i en sproglinie, en matematisk linie samt en håndværksmæssig linie.
UM 2003/32 Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at arbejde for, at fuld ligestilling mellem den dansktalende og den grønlandsktalende befolkning...
UM 2003/33  Forslag til debat om sikring af den bedst mulige prioritering af anvendelsen af samfundets økonomiske midler ud fra kriterier om langsigtet nytteværdi...
UM 2003/34 Forslag til debat om hvorvidt grønlandske og færøske parlamentarikere i henholdsvis Landsting og Lagting bør være omfattet af Grundlovens § 57 om folketingsmedlemmers immunitet.
UM 2003/35 Forslag til debat om hvilke betydningsfulde samfundsanliggender en fremtidig grundlov skal omfatte...
UM 2003/36  Forslag til Ungdomsparlamentsbeslutning om at det pålægges Styret at sørge for, at amerikanerne foretager en oprydning på Pituffik.
UM 2003/37 Forslag til debat om synet på seksualiteten i folkeskolen, samt en større åbenhed om drøftelsen af den fysiske udvikling med vore børn.