Grønlands Landsting

Landstingssamlinger     Tilbage Næste

Extra-2003

Sagsnummer Titel
03EX/01.25.01-1 Mødets åbning.
03EX/01.25.01-2 Redegørelse for dagsordenen.
03EX/01.25.01-3 Fritagelse af Landsstyret.
03EX/01.25.01-4 Valg af Landsstyreformand.
03EX/01.25.01-5 Valg af Landsstyremedlemmer.
03EX/01.25.01-6 Valg af Formand for Landstinget.
03EX/01.25.01-7 Valg af første, anden, tredie og fjerde næstformand samt suppleanter til Landstingets Formandskab.
03EX/01.25.01-8 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Finansudvalg.
03EX/01.25.01-9 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udvalg til Revision af Landskassens Regnskaber.
03EX/01.25.01-10 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg.
03EX/01.25.01-11 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets Lovudvalg.
03EX/01.25.01-12 Valg af medlemmer og suppleanter til Landstingets øvrige stående udvalg og interparlamentariske repræsentationer.
03EX/01.25.01-13 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om ændring af midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2003.