Fagområder

Erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsforhold generelt:

 • Konkurrenceforhold og konkurrencelov.
 • Handel. Servicekontrakter KNI Pilersuisoq, Nuuk Imeq
 • Næring og næringslov.
 • Vareforsyning.
 • Lovgivning der vedrører Køb/salg.
 • Ind- og udførsel af varer.
 • Håndværk
 • Produktion og anden virksomhed i bygderne.
 • Beværtningsforhold, salg og udskænkning af alkoholdige drikke.
 • Det veterinære område.

 

Erhvervsstøtteforhold:

 • Landbaserede erhverv.

 

Bank- og forsikringsforhold:

 • Værdipapirhandel.
 • Øvrige finansielle forhold.

 

Forbrugerforhold:

 • Forbrugerråd.
 • Markedsføring.
 • Mærkning.
 • Priser.
 • Kreditforhold.

 

Turisme:

 • Turisme i Grønland generelt.
 • Lovgivning, der vedrører, turistehvervet
 • Økonomiske rammebetingelser for turisterhvervet.

 

Arbejdsmarkedsforhold:

 • Arbejdsmarkedsplanlægning.
 • Arbejdsformidling.
 • Arbejdsløshedsbekæmpelse.
 • Arbejdsskader.
 • Arbejdsmiljø.

 

Storskalaprojekter

 • Aluminiumssmelter i Grønland.
 • Generelle finansielle forhold vedrørende aluminiumsprojektet.
 • Generelle arbejdsmarkedsmæssige aspekter af aluminiumsprojektet og andre storskalaprojekter.
 • Samfundsmæssige og økonomiske aspekter af storskalaprojekter.

 

Internationale handelsrelationer:

 • WTO, mv.

 

Råstofanliggender:

 • Udnyttelse af mineralske råstoffer i jorden og på havbunden.
 • Mineralske råstoffer
 • Minedrift generelt
 • Sikkerhed i og omkring aktive miner
 • Licensmæssige betingelser for oprydning af nedlukkede råstofaktiviteter.
 • Samfundsmæssige og sociale virkninger ved minedrift
 • Arbejdsmarkedsforhold i minesektoren
 • Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft
 • Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med minedrift, skatter og royalties.
 • Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører
 • Særlige forhold omkring radioaktive mineraler.

 

Udvinding af Olie og Gas:

 • Olie og gasudvinding generelt
 • Olie og gasudvinding offshore
 • Sikkerhed på offshore installationer og andre typer fartøjer og materiel til olie og gas udvinding.
 • Miljøforhold omkring udvinding af olie og gas
 • Samfundsmæssige og sociale virkninger af olie og gasudvinding
 • Arbejdsmarkedsforhold i olie og gas sektoren
 • Uddannelsesforhold og opkvalificering af lokal arbejdskraft.
 • Samfundsmæssige indtægter i forbindelse med olie og gas aktiviteter, skatter og royalties
 • Inddragelse af lokale erhvervsvirksomheder som underleverandører.