Dagsorden

23. mødedag, tirsdag den 30. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 161
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til over de kommende 5 år, at frigøre sig fra indtægter forbundet med udlejning af lejeboliger, som aktuelt konteret på finanslovens hovedkonto 72.10.16, Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
2. Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende lovgivning, således der indføres et mindstekrav til antallet af undervisningstimer i hvert fag i folkeskolen. Med lovændringen skal det ligeledes sikres, at antallet af undervisningstimer i engelsk og dansk sidestilles fra og med mellemtrinnet. Ændringen skal træde i kraft pr. august 2020.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved kun at tilbyde undervisning på modersmålet for yngstetrinnet i folkeskolen. De to modersmål dansk og grønlandsk skal udgøre fokus for undersøgelsen, der skal fremlægges for Inatsisartut inden FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, således det sikres, at det bliver obligatorisk for alle folkeskoler at indføre undervisning i engelsk som fremmedsprog fra 1. klasse. Dette tiltag må ikke betyde, at undervisningssprogene grønlandsk og dansk bliver nedprioriteret. Ændringen skal gælde fra skoleårets begyndelse i 2018.
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der definerer mulige fødevarepolitiske pejlemærker og visioner, der kan fremme sunde og varierede kostvaner hos befolkningen. Undersøgelsen bør ligeledes afdække potentielle tiltag, der kan fremhjælpe at prisniveauet på grønlandsk producerede fødevarer nedsættes.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 180
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forberede Grønlands overtagelse af luftfartsområdet.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 185
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest EM2018 at udarbejde en plan for særlige behandlingstilbud for børn og unge brugere af hash under 18 år.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 82
1. beh. 18/10-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget
Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske justitsminister med henblik på at opnå en ændring af Retsplejeloven for Grønland. Ændringen skal gøre det muligt for politiet at vidnebeskytte et vidne i forbindelse med hashkriminalitet og anden grov kriminalitet og derved kunne tilbageholde vidnets navn over for tiltalte og dennes forsvar.
(Atassut Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 158
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skal forstærke de forebyggende indsatser omkring børn, så de får færre næse-, øre og halslidelser og hvordan vi målrettet kan hjælpe børn og voksne, hvis hørelse er nedsat eller skadet, som følge af blandt andet mellemørebetændelse.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)