Dagsorden

20. mødedag, tirsdag den 23. May 2017, kl. 11:00
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 2
Dagsordensredegørelse
(Formansskabet for Inatsisartut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2017 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.
(Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig)
(Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger)

Imm./pkt.: 122
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at etablere en grønlandsk repræsentation på Island, for at sikre udviklingen af det gode naboskab og for at sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige afkast og fordele af samarbejdet med Island.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel, Energi og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 120
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til anordning for Grønland om ikrafttræden af visse bestemmelser i beredskabsloven.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi)

Imm./pkt.: 162
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering, om at udarbejde en redegørelse til præsentation for Vestnordisk Råd i 2018, hvori det beskrives, hvordan der hensigtsmæssigt kan etableres vest-nordiske efterskoler i hhv. Grønland, Færøerne og Island for de 14 – 17 årige.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 166
Forslag til Inatsisartutbesluning om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2017 at søge dialog med kommunerne om behovet og muligheden for at etablere en særlig rådgivningstjeneste for ældre. Resultaterne af dialogen med kommunerne og de videre påtænkte tiltag og finansieringsmuligheder omkring at styrke rådgivningen for ældre skal seneste til FM 2018 skriftligt afrapporteres til Inatsisartut.
(Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at udarbejde en plan for hvorledes folk i mindre byer og bygder vil have bedre mulighed for finansiering af boligbyggeri.
(Medlem af Inatsisartut Bendt B. Kristiansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
1. beh. 12/10-2016
Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at udarbejde en strategi, for at der i løbet af de næste 10 år sikres det størst mulige omfang af brug af lokal arbejdskraft på grønlandske arbejdspladser.
(Punktet bliver overtaget af Medlem af Inatsisartut Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 135
1. beh. 17/11-2016
Ændringsforslag af et enigt udvalg vedtaget.

Imm./pkt.: 56
2. beh. EM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til i Inatsisartutlov nr. 14 af 17. december 2009 således, at forældreorloven bliver forlænget med 4 uger. Ændringen skal træde i kraft den 1. juli 2018.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)